Podmínky použití

Tyto podmínky použití ('Podmínky') stanovují závazné zásady a pravidla pro Vaše používání webové stránky oculax.cz (dále jen 'Web'). Používáním Webu souhlasíte s těmito Podmínkami a zavazujete se jimi.

Veškeré obsahy, informace a materiály zveřejněné na Webu jsou chráněny autorským právem a dalšími právy duševního vlastnictví. Není Vám povoleno tyto obsahy kopírovat, šířit, upravovat nebo využívat bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Registrace a účet

Při registraci na Webu budete muset vytvořit osobní účet. Zavazujete se, že poskytnete pouze pravdivé a aktuální informace. Jste odpovědní za ochranu přístupu k Vašemu účtu a za všechny aktivity na Vašem účtu. Máte povinnost nás okamžitě informovat o jakýchkoli neoprávněných aktivitách na Vašem účtu nebo o jakýchkoli porušeních bezpečnosti.

Rezervujeme si právo vyřadit nebo zrušit Váš účet, pokud nedodržujete tyto Podmínky nebo pokud se podezíráme neoprávněného používání.

  • Zakazujeme použití Webu za účelem:
    • šíření nelegálního, nevhodného nebo urážlivého obsahu,
    • neoprávněného přístupu k jiným účtům nebo sítím,
    • vytváření falešných identit nebo podvodných činností.

Potvrzujete, že jste starší 18 let a že jste oprávněni používat tento Web v souladu se zákony vaší země pobytu.

Odkazy na třetí strany

Web může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, nad kterými nemáme kontrolu. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, provoz či politiky ochrany osobních údajů těchto stránek třetích stran. Za používání těchto odkazů na vlastní nebezpečí pouze vy.

Změny podmínek použití

Vedlejší si právo kdykoli změnit tyto Podmínky bez předchozího upozornění. Prosíme, pravidelně se seznamujte s těmito Podmínkami, abyste byli vždy informováni o aktuálním znění. Pokračováním ve vyžívání Webu i po změnách těchto Podmínek vyjadřujete svůj souhlas s upravenými Podmínkami.

Nabízíme Vám kdykoli právo ukončit používání Webu, pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami, nebo je nepřijímáte.